powrót

Ustawienie jasności i kontrastu monitora

Tło ciemne (czarne) ma kolor RGB(0 0 0). Ciemne cyfry mają kolory RGB odpowiednio (2 2 2) (4 4 4) (6 6 6) ...
Do oglądania zdjęć ustawiamy jasność i kontrast monitora tak, by cyfry 3 i 4 były słabo widoczne, 2 bardzo bardzo słabo, a 1 prawie wcale.


Jasność i kontrast oglądanego na monitorze obrazu zmieniają się wraz ze zmianami oświetlenia w pomieszczeniu (pory dnia). Zaraz po uruchomieniu monitor pracuje na tych samych ustawieniach inaczej (dotyczy głównie monitorów CRT) niż po nagrzaniu i ustabilizowaniu parametrów wyświetlania.

Tło jasne (białe) ma kolor RGB(255 255 255). Jasne cyfry mają kolory RGB odpowiednio (253 253 253) (251 251 251) (249 249 249) ...

M.P.

powrót